چمک

۱-چمک نام ماهی کوچکی در گویش بندری است ۲-چمک در گویش بندری به معنای رقص به کار می رود و کلمه ای کهن در زبان فارسی پهلوی است

همه چیز به نام تو


توی نامه ی بی پاکت


پک های بی امان و اسرار بمان


از سلول های سیاه قلبم


سر زلف سیاهت


به سیاحت نشسته


مجسمه ی کنج اتاق


عکس با بی لبخند ژوکندت را


چشمهای بلوندت را


که بلند حرف نمی زند با کسی


جز من


همه چیز به نام تو


توی ترانه های ته نشین و بی همنشین


در نشیمن  خانه ی من از بی تو خراب و


پیک شراب و


صندلی با تو سراب

 

نوشته شده در شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1390ساعت 11:39 ب.ظ توسط سامان نظرات (12)


Design By : Pichak

LinkDump
Archives
Links
Specific
Design
Others